18.09.2019 უნივერსიტეტმა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სენაკის ბაზაზე დაიმატა სამი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სენაკის ბაზაზე დაიმატა სამი პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით: 

13.09.2019 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სენაკის ბაზაზე 2019 წლის 13 სექტემბრიდან აცხადებს კონკურსს..

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სენაკის ბაზაზე 2019 წლის 13 სექტემბრიდან აცხადებს კონკურსს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით სწავლების გასახორციელებლად ინტეგრირებული სწავლების მასწავლებლის ვაკანტური

11.09.2019 მოქმედი საერთაშორისო პროექტების STAR-ისა და INTEGRITY-ის საკოორდინაციო/სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელების შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან

მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედი საერთაშორისო პროექტების STAR-ისა და INTEGRITY-ის საკოორდინაციო/სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელები შეხვდნენ აკადემიურ პერსონალს და განიხილეს მიმდინარე პროექტების ფარგლებში დანერგილი სიახლეები.

22.08.2019 უნივერსიტეტში ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა საუნივერსიტეტო საზოგადოებასთან

მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა საუნივერსიტეტო საზოგადოებასთან. აღნიშნული შეხვედრის მიზანი იყო განეხილა ის გამოწვევები, რომელთაც წააწყდება უმაღლესი განათლება მომავალში. განიხილეს ის ძირითადი ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელია განხორციელდეს უმაღლეს 

21.08.2019 პირველსემესტრელ (პირველკურსელთა) რეგისტრაცია!

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

21.08.2019 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია!

2019-2020 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით. 1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2019 წლის 19 აგვისტოდან 9 სექტემბრამდე (ჩათვლით).