22.12.2017 უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტის განხილვა

2017 წლის 22 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი სტუდენტებს, უნივერსიტეტის პერსონალსა და რეგიონში მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა და უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტი გააცნო. დოკუმენტზე სპეციალურმა ჯგუფმა იმუშავა, რომელიც ზსსუ-ს რექტორის ადმინისტრაციული აქტით შეიქმნა. საჯარო განხილვების შემდეგ სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტი საბოლოოდ წარედგინება ზსსუ-ს აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად.

22.12.2017 უნივერსიტეტში საახალწლო ფლეშმობი გაიმართა

2017 წლის 22 დეკემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უნივერსიტეტში საახალწლო ფლეშმობი გამართეს

22.12.2017 ტრენინგი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ზოგადი ინტეგრირებული მოდულების განმახორციელებისათვის.

2017 წლის 22-23 დეკემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ბაზაზე სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა და მიმდინარეობს ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ზოგადი ინტეგრირებული მოდულების განმახორციელებლებისათვის. ტრენინგის მიზანია ინტეგრირებული მოდულების დანერგვის მიდგომების, მონიტორინგის პროცესის, შედეგების, არსებული გამოწვევების გაცნობა. მიმდინარეობს მუშაობა ჯგუფებში მიმართულებების შესაბამისად, გზამკვლევების გაცნობა, გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება. სანიმუშო გაკვეთილების მომზადება და ჩატარება.

22.12.2017 პროფესორ მამუკა ბერიაშვილის საჯარო ლექცია ,,სახელმწიფო, სამართალი, ადამიანი"

2017 წლის 22 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა პროექტის ,,სამართლის მიმართულების განვითარება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში“ ფარგლებში, პროფესორ მამუკა ბერიაშვლის საჯარო ლექცია თემაზე ,,სახელმწიფო, სამართალი, ადამიანი მოისმინეს." ლექცია ჩატარდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

22.12.2017 სტატუსშეჩერებულ სტუდენთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს  სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ  ავტომატურად უწყდებათ  სტატუსი.  ამ კატეგორიის სტუდენტებს  სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

იხილეთ ბმული..

კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ: 591 32 42 42

 

21.12.2017 შეხვედრა საავტომობილო მიმართულების პერსპექტიული პროფესიების გაცნობის ფარგლებში...

2017 წლის 21 დეკემბერს თეგეთა მოტორსის რუხის სასწავლო ცენტრში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ სემინარი. შეხვედრაზე მოხდა საავტომობილო მიმართულების პერსპექტიული პროფესიების გაცნობა; წარმატებული კარიერის მაგალითების მიმოხილვა, აქცენტი გაკეთდა დასაქმების პერსპექტივებზე თეგეტა მოტორსში; საუბარი იყო უნივერსიტეტსა და თეგეტას აკადემიას შორის ავტორიზებული პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობებზე

21.12.2017 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

                                                                      

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

სამართლის მიმართულება                                             

ასოცირებული  პროფესორი - 1  საშტატო ერთეული (სამართლის  დოქტორი, სისხლის სამართლის მიმართულებით).

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:  

   1. წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვა.

   2. გასაუბრება.     

       ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.   

      აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში შრომის პირობები განისაზღვრება ყოველწლიურად განახლებადი  ხელშეკრულებით. 

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე.

2. სამოტივაციო წერილი.

3. ავტობიოგრაფია.

4. დიპლომისა და დიპლომის დანართის ასლები.

5. სამეცნიერო ხარისხის (ან დოქტორანტურაში სწავლის) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

6.  კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების სერთიფიკატების ასლები.

7. შრომის წიგნაკის ჩანაწერის ასლი.

8. ბოლო 5 წელიწადში წაკითხული კურსების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

9. ბოლო 5 წელიწადში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების დამადასტურებელი დოკუმენტების სია.

10. ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს  კანდიდატის კვლევის უნარს, სილაბუსი.

11. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

12. ფიტოსურათი 2 ც  ¾.

      კონკურსანტთა საბუთები მიიღება სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, მისამართზე-ზუგდიდი ჯანაშიას ქ.№14 (ოთახი N 230), 2018 წლის 22 იანვრიდან 31 იანვრის  ჩათვლით  17  საათამდე  (შაბათ-კვირის გარდა).

     კონკურსი ჩატარდება 2018  წლის 3 თებერვალს (საბუთების განხილვა), 5 თებერვალს (გასაუბრება).

 

15.12.2017უნივერსიტეტში კამპანიის ,,ჩვენ მზად ვართ’’ ფარგლებში მიწისძვრის დროს ევაკუაციის სიმულაცია ჩატარდა

2017 წლის 15 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  კამპანიის ,,ჩვენ მზად ვართ’’ ფარგლებში გერმანულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ არბაითერ სამარიტერ-ბუნდმა (ASB) მიწისძვრის დროს ევაკუაციის სიმულაცია ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ლექტორებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა.

სიმულაცია ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მხარდაჭერით.

14.12.2017 უნივერსიტეტში მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანი საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში სტუდენტებტან შეხვედრა გაიმართა...

2017 წლის 14 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანი საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში  სტუდენტებტან შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრის მიზანი იყო მდგრადი განვითარების მე-16 მიზნის (მშვიდობიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოება)განხორციელების პროცესში დაგროვილი გამოცდილებისა და მიღწეული წარმატების გაზიარება.

მდგრადი განვითარების პროგრამის მე-16 მიზანი: მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები - მშვიდობიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოებები აუცილებელია მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. ადამიანებს ყველგან სჭირდებათ იყვნენ თავისუფალი შიშისგან, ძალადობის ყველა ფორმისაგან და უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი ცხოვრებაში ეთნიკური კუთვნილების, რწმენის ან სექსუალური ორიენტაციის მიუხედავად.
მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად გვჭირდება ეფექტური და ინკლუზიური საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, რომლებსაც შეუძლიათ სერვისების მიწოდება და რომლებიც შეძლებენ ხარისხიანი განათლებისა და ჯანდაცვის, სამართლიანი ეკონომიკური და  გარემოს დაცვის უზრუნველყოფას.

Pages

Subscribe to შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი RSS