2015 წლის 17-19 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის  მიერ მორიგი ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ინსტრუმენტის  შემუშავების მეთოდოლოგიურ საკითხებს.