შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნვერსიტეტის არჩევითი დისციპლინების (თავისუფალი კრედიტების)ჩამონათვალი,იხილეთ ბმული..