რუხის სავაჭრო ცენტრში კომპანია "თეგეტა მოტორსმა" სასწავლო ცენტრი - "თეგეტა აკადემია" გახსნა. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელიმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და "თეგეტა მოტორსი" გაფორმებული  მემორანდუმის თანახმად დუალურ პროგრამებს განხორციელებენ (საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულებით). პროფესიული სტუდენტები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელიმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაივლიან თეორიულ სწავლებას, "თეგეტა აკადემიაში " კი პრაქტიკულ კომპონენტს, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების მიწოდებას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მოსახლეობის დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობების ზრდას.