2017 -2018 სასწავლო წლისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დაგეგმილია პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამების დამატება ( ბუღალტერი V საფეხური, სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი; კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი  V საფეხური, სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი; ბანკის მოლარე  ოპერატორი, IV საფეხური, სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი;) რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად დასაქმებაში, კარიერის შემდგომ განვითარებასა და თვითრეალიზაციაში, ხოლო ზრდასრულებს, ვისაც შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად პროფესიის შეცვლა სურს, ახალ სპეციალობებში გადამზადების საშუალებას მისცემს.