მორიგი სემინარები სამართლის მიმართულებით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. 2017 წლის 4-5 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართება სემინარები. აუდიტორია 113.

4 ივლისი -- 14:00 საათი

1) სახელმწიფოს და რელიგიის(კრებული) მიმოხილვა

მომხსენებელი: მარიამ ხაზარაძე

2) სახელმწიფო, როგორც თავისუფლების განხორციელების ადგილი (ჰეგელთან)

მომხსენებელი: მამუკა ბერიაშვილი

5 ივლისი -- 10:00 საათი

1) სეკულარული სახელმწიფოს იდეა

მომხსენებელი: მარიამ ხაზარაძე

2) ომით გახლეჩილი მშვიდობა და მისი განვითარების პერსპექტივა

მომხსენებლები: გიორგი ბერიაშვილი, ელისაბედ ლომსიანიძე

3) სოკრატე, როგორც ანტიკურობის განმანათლებელი

მომხსენებელი: მამუკა ბერიაშვილი