შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შორის გაფორმებული მემორანდუმისა და პროგრამის- ,,გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში “ საფუძველზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2017 წლის 01 ივლისიდან აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან ( ორ თვიან) კურსებზე, შემდეგ სპეციალობებზე:

,,გიდი“, ,,სასტუმროს დიასახლისი“, ,,ოფისის მენეჯერი“.

საბუთების მიღება წარმოებს ყოველდღე მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას №14. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. აუდიტორია 214. 11:00 -17:00 საათი, შაბათ-კვირის გარდა. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელ: 591324242