ჩეხეთის მთავრობა საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობს 7 სტიპენდიას 2018/19 სასწავლო წლისთვის, რომელთაგან 2 განკუთვნილია სტუდენტებისთვის აფხაზეთიდან ინგლისურენოვან პროგრამებზე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურზე. 
დეტალური ინფორმაცია სტიპენდიისა და რეგისტრაცუუს პროცესის შესახებ იხილეთ საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოს ვებ-გვერდზე: