შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტში 2017 წლის 4 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 

ზუგდიდის ბაზაზე: 
1. ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) IV-საფეხური
2.ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი (მოდულური) IV-საფეხური
3.ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) III-საფეხური
4. ბუღალტერი III, IV, V-საფეხური
5. კრიმინალისტი III, IV, V-საფეხური
6. კბილის ტექნიკოსი III, IV, V-საფეხური
7. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი III-საფეხური
8.ინფორმაციული ტექნოლოგი III-საფეხური
9. მოცეკვავე III-საფეხური
10. ელექტრიკოსი III-საფეხური
11. დურგალი  III-საფეხური
12. შემდუღებელი III-საფეხური
13. ფილამწყობი (მოდულური)III-საფეხური
14. მზარეული  II-საფეხური

სენაკის ბაზაზე:
1. ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) III-საფეხური
2. ელექტრიკოსი III-საფეხური
3.ვეტერინალური მომსახურების სპეციალისტი III-საფეხური
4.ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) IV-საფეხური
5.ინფორმაციული ტექნოლოგი III-საფეხური
6. კრიმინალისტი III, IV, V (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)-საფეხური
7.ბუღალტერი III, IV, V-საფეხური

რეგისტრაციისას წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები:                                             

1.     ფოტოსურათი  2ცალი 3X4-ზე:

2.     პირადობის მოწმობის ასლი                                                                             

3.     ატესტატის ასლი ნოტარიულად დამტკიცებული

4.     დევნილი ან/და სოციალურად დაუცველის მოწმობის ასლი

საკონტაქტო პირი: მანანა სამუშია, ტელ.: 557440922

მის.: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N14