სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ადამიანური უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში  სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებელთათვის გრძელდება ტრენინგები პროფესიული უნარების განვითარებაში. ტრენინგებს ატარებენ:  ექსპერტი მამუკა ხოშტარია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები შოთა ნემსაძე და შახი ბაქანიძე.