შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
საქართველო, 2100 ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. #14

დალი ბერანძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი ელ.ფოსტა: daliberandze@zssu.edu.ge

ტელ.: 591 32 42 42 

მანანა სამუშია -პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურის უფროსი ელ.ფოსტა: mananasamushia@zssu.edu.ge

ტელ.: 557 44 09 22

zssuedu@gmail.com

 

 

 

საკონტაქტო ფორმა