ქეთევან ლატარია, ( ასოცირებული პროფესორი). შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  - სოციალურ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი.  595- 09- 72- 09