1.ეკატერინე ქარდავა (პროფესორი)

2.ნინო მილაშვილი (პროფესორი)

3.ლევან მაკარაძე (პროფესორი)

4.ზურაბ მაკარაძე (პროფესორი)

5.ციცინო სიხარულიძე (ასოცირებული პროფესორი)

6.მარინა თურმანიძე (ასოცირებული პროფესორი)

7.ნონა ფაღავა (ასოცირებული პროფესორი)

8.გიული გოგოლი (ასოცირებული პროფესორი)

9.მაკა ქარდავა (ასოცირებული პროფესორი)

10.ირინა აღაპაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

11.ირაკლით თაბორიძე (ასოცირებული პროფესორი)

12.ნონა ოთხოზორია (ასოცირებული პროფესორი)

13.გიორგი ბუცხრიკიძე (ასისტენტ პროფესორი)

14.ეკატერინე ჩაჩუა (ასისტენტ პროფესორი)

15.ნუნუ ომარაშვილი (ასისტენტ პროფესორი)

16.ვასილ ბასილაძე (ასისტენტი)

17.ნუკრი ებრალიძე (ასისტენტი)

18.შორენა ხორავა (ასისტენტი)

19.ქეთევან მძელური(ასისტენტი)

20.ნუგზარ გუგუნეიშვილი (აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

21.ნინი პეტრიაშვილი (არააფილირებული,ასოცირებული პროფესორი)

22.თამარ ბუზიაშვილი (აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

23.ქეთევან გაბუნია (არააფილირებული, ასოცირებული პროფესორი)

24.ნოდარ სულაშვილი (აფილირებული,ასოცირებული პროფესორი)