სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი რექტორის 20011 წლის 2 აპრილის N 01–01/09 ბრძანების საფუძველზე აცხადებს მიღებას 2010–2011 სასწავლო წელს I, II და III საფეხურის ფარგლებში შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 1. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი –– III საფეხური

 2. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)–––––––––––––– II საფეხური

 3. ბუღალტერი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– III საფეხური

 4. ექთნის თანაშემწე –––––––––––––––––––––––––––––––––––– II საფეხური

 5. ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი ––––––––––– III საფეხური

 6. მემცენარე –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II საფეხური

 7. ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე) –––––––––––––––––––––––––– I საფეხური

 8. მებოსტნე ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II საფეხური

 9. ელექტრიკოსი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II საფეხური

 10. შემდუღებელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– I საფეხური

 11. დურგალი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II საფეხური

 

საბუთები მიიღება მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14. სასწავლო უნივერსიტეტის II სართული. პროფესიული განვითარების სამსახური

დოკუმენტების მიღება მთავრდება 2011 წლის 5 აპრილს.

დამატებითი ცნობებისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე: 893324243