26 აპრილს იწყება სასწავლო პროცესი პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებზე. ტესტირება  გავლილ პირებს  ვთხოვთ  გამოცხადდნენ  სსიპ  შოთა  მესხიას  ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტში.

ზუგდიდი, ჯანაშიას 14

სენაკი, მშვიდობის 192