1.ქ ზუგდიდის N1 - საჯარო სკოლა

2.ქ ზუგდიდის N2 - საჯარო სკოლა

3.ქ ზუგდიდის N3 - საჯარო სკოლა

4.ქ ზუგდიდის N4 - საჯარო სკოლა

5.ქ ზუგდიდის N5 - საჯარო სკოლა

6.ქ ზუგდიდის N6 - საჯარო სკოლა