უნივერსიტეტი გთავაზობთ  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსებს :

1. ტურიზმის სფეროს პროფესია-გიდი

2. ტურიზმის სფეროს პროფესია-მიმტანი

3. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სარესტორნო საქმის მწარმოებელი - (MICROS)

4. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმრო საქმის მწარმოებელი (OPERA)

5. ტურიზმის სფეროს პროფესია-სასტუმროს დიასხლისი

6. ტურიზმის სფეროს პროფესია-მზარეული

7. ბუღალტერია-სენაკისა და ზუგდიდის ბაზაზე

8. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი (თანაშემწე) -სენაკისა და ზუგდიდის ბაზაზე

9. ოფისის მენეჯერი- სენაკისა და ზუგდიდის ბაზაზე

10. CISCO

11. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია - მეფუტკრეობა-სენაკის ბაზაზე

12. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია-მეცხოველეობა-სენაკის ბაზაზე

13. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია-მებაღეობა-მემცენარეობა-სენაკის ბაზაზე

14. მებაღე-დეკორატორი-სენაკისა და ზუგდიდის ბაზაზე

15. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია-მეხილეობა (კაკლოვანი კულტურები) -სენაკის ბაზაზე

16. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია-ვეტერინარია -სენაკის ბაზაზე

17. ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი

18. ტურიზმის სფეროს პროფესია-კულინარია

19. სოფლის მეურნეობის სფეროს პროფესია-საკვებწარმოება-სენაკის ბაზაზე

20. ექსტეციის მიმართულებით- მეფუტკრეობა

21. ექსტენციის მიმართულებით - კაკლოვანი კულტურები

22.ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი