2018 წლის 11 ოქტომბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ევროკავშირის პროგრამის „პროფესიული განათლება გადამზადება და დასაქმება/შრომის ბაზარი“ წარდგენა. საქართველოს სოციალური სერვისების სააგენტოსა და ევროკავშირის პროგრამის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს გააცნეს არსებული სახელმწიფო სერვისები და პროგრამები.

ევროკავშირმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყო სტუდენტებთან შეხვედრების სერიები მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელია უმოკლესი გზა დასაქმებისთვის, სად დაეუფლოთ ახალ პროფესიას, როგორ გადაიხადოთ სწავლის საფასური, როგორ გაიუმჯობესოთ უნარები და როგორ იპოვოთ ახალი სამსახური? ...

 

 PA115754.JPG  PA115760.JPG

 PA115758.JPG  PA115752.JPG