საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად.იდეის წარმოდგენა შესაძლებელია 2018 წლის 1 დეკემბრამდე.დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიჰყვეთ ბმულებს: http://csb.gov.ge/uploads/965478.pdf;  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2256654231237944&id=1607752282794812.