პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორანტი, ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი ცოტნე ჭანტურია შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა საჯარო ლექციით თემაზე; "პოლიტიკური კრიზისები აღმოსავლეთ ევროპაში (1953-1980) - დეცენტრალიზაციიდან "სოლიდარობამდე"

 

 

 

           PC206190.JPG      PC206193.JPG

         PC206192.JPG      PC206188.JPG