2019 წლის 20 თებერვალს  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ფარმაცევტის თანაშემწის“ მეორე სასწავლო წლის პროფესიულმა სტუდენტებმა წარმატებით დაადასტურეს მოდული ,,მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა“. შეფასების მიმართულება იყო ,,პროცესზე დაკვირვება“ და მოიცავდა სამ შედეგს: მომხმარებლისთვის სასურველი სამკურნალო ან დეკორატიული კოსმეტიკის შესახებ კონსულტაციის გაწევა, მომხმარებლის თვალწინ პროდუქციის შეგროვება/გაკონტროლება, მომხმარებლის ინფორმირება სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის გამოყენებისა და შენახვის პირობების შესახებ. სტუდენტებმა აღნიშნეს რომ მოდულის შესწავლა მიმდინარეობდა საინტერესოდ და ეფექტურად.

 

     3.jpg    5.jpg

     6.jpg     4.jpg