2019 წლის 24 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სოციოლოგმა და გენდერის მკლევარ ორგანიზაცია ,,საფარი"- ის წარმომადგენელმა გიორგი ურჩუხიშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: ,,გენდერული ძალადობის გამომწვევი მიზეზები პატრიარქალურ საზოგადოებაში"

 

 

        54518218_390817921753577_5071083614557437952_n.jpg    55451630_1104211379777545_1397734507334860800_n.jpg