სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნის ამოცანების- ,,საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა“ , ,,ცოდნის გაზიარების გზით რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა” - ფარგლებში, განხორციელებული კურიკულუმს გარე აქტივობა, პროფესორ, დოქტორ, ანტიკური ფილოსოფიისა და რომაულ-კათოლიკური თეოლოგიის ცნობილი სპეციალისტის, თეო კობუშის საჯარო ლექციები-,,სამართლიანობის ცნება მაისტერ ეკჰარტთან“, ,,სამართლიანობა და სამართალი პლატონის ფილოსოფიაში“.

 

         61189691_2322200147826614_6305917893620006912_o.jpg   61519131_2322199844493311_2893044121809715200_o.jpg

         61546397_2322199957826633_6913914340215095296_o.jpg  P5237232.JPG