29 მაისს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი. ტრენინგი მიზნად ისახავდა საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე.

 

 

       P5297359.JPG   P5297336.JPG

       P5297346.JPG   P5297357.JPG

       P5297350.JPG    P5297351.JPG