შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2016 წლის საშემოდგომო მიღების ,,ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის" პროფესიული პროგრამის განხორციელების ფარგლებში შედგა პრაქტიკული პროექტისა და საწარმოო პრაქტიკის პრეზენტაცია. პროფესიულმა სტუდენტებმა ფაქტიურად აჩვენეს ის შედეგი რაც მთლიანად პროგრამის განმავლობაში იქნა მიღწეული და რომლის განმტკიცებაც მოახდინეს რეალურ სამუშაო გარემოში. სტუდენტებმა ცალსახად აღნიშნეს პრაქტიკის უმნიშვნელოვანესი გავლენა მათი მომავალში პროფესიონალად ჩამოყალიბებისთვის. მათ გამოხატეს უსაზღვრო მადლიერება როგორც პრაქტიკის ობიექტის პროფესიონალი ადმინისტრაციის , ასევე სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის მიმართ...კურსდამამთავრებლებმა პროგრამის შემაჯამებელ პრეზენტაციას წარმატებით გაართვეს თავი, დაიმსახურეს მაღალი შეფასებები, რის შემდეგაც დღე ფერადი განწყობით დასრულდა. 

 

      61599530_2213182802092888_6941342649907412992_n_0.jpg 61878932_2213182925426209_7442308563025788928_n.jpg

     61614463_338624293493159_2417851044714250240_n_0.jpg  61592953_425178304981743_6098362967680614400_n_0.jpg

     61427189_1163213753887799_3551268883786629120_o.jpg  61546216_2213183145426187_8122333470895636480_n (1).jpg