შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია „პლაგიატი და მისი გამოვლენის ათი შემთხვევა აკადემიურ ნაშრომში“. სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები, სადაც სათითაოდ განმარტეს პლაგიატის სახესხვაობები და ამავე დროს, შემოგვთავაზეს მისი აცილების გზები და ხერხები. კონფერენციის მიზანი იყო აკადემიური წერის კულტურის ამაღლება უნივერსიტეტში.

 

       62021364_2432748153412766_3986004751933243392_n_0.jpg  61861884_2432748603412721_3118095503267463168_o.jpg

       61850711_2432748486746066_4642287621756682240_o.jpg  62203625_2432748143412767_2372493492829028352_o.jpg

       61884296_2432748160079432_8185287864569823232_o.jpg  61915673_2432748463412735_7769936558219591680_o.jpg