შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე აცხადებს 2019 წლის საშემოდგომო მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 

აპლიკანტთა რეგისტრაცია იწარმოებს მ/წლის 2 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით, როგორც საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში, ასევე სასწავლო უნივერსიტეტში.

საგანმანათლებლო პროგრამების,  აპლიკანტების კერ რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და საკონტაქტო პირთა შესახებ ინფორმაცია  იხილეთ ბმულზე.