ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის, ჰუმანიტარული და ჯანდაცვის ფაკულტეტების საბჭოების განცხადებები:

ცხადდება კონკურსი ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის, ჰუმანიტარული და ჯანდაცვის ფაკულტეტების დეკანების ვაკანტურ თანამდებობებზე. კანდიდატების რეგისტრაცია _ 2011 წლის 12 ივლისიდან 2011 წლის 28 ივლისის ჩათვლით. არჩევნები ჩატარდება 2011 წლის 22 აგვისტოს.

კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;

  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

  • ავტობიოგრაფია (CV);

  • სამოტივაციო წერილი.

 

რეგისტრაცია იწარმოებს მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14. სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. II სართული.