შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრთა არჩევნებს

1.ზუგდიდის ბაზაზე - 7 (შვიდი) სტუდენტი.

2.სენაკის ბაზაზე - 5 (ხუთი) სტუდენტი.

პროფესიულ სტუდენტთა გაერთიანების წევრობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1) განცხადება კომისიის სახელზე.

2) ცნობა (სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი) .

3) მინიმუმ 10 მხარდამჭერის სია.

ზუგდიდის ბაზაზე საბუთები მიიღება 2020 წლის 20 იანვრიდან 2020 წლის 30 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ №14, მეორე სართული ,17 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), არჩევნები ჩატარდება 2020 წლის 11 თებერვალს.

სენაკის ბაზაზე საბუთები მიიღება 2020 წლის 20 იანვრიდან 2020 წლის 30 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: : ქ.სენაკი, მშვიდობის ქ N192, მეორე სართული, 17 საათამდე (შაბათ-კვირის გარდა), არჩევნები ჩატარდება 2020 წლის 12 თებერვალს.