პირველად საქართველოში ,,გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის" მიერ დაარსებული კორპორაციული მდგრადობის აკადემია (Corporate Sustainability Academy), ,,საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან" (IFC) პარტნიორობით იწყებს აპლიკაციების მიღებას უფასო სასერტიფიკატო კურსზე სტუდენტებისთვის.

კურსი წარიმართება მაღალკვალიფიციური ლექტორების მიერ და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიც არის სოციალური, გარემოსდაცვითი და მმართველობითი (Environmental, Social and Governance - ESG) საკითხები.

დეტალური ინფორმაცია აკადემიისა და სასწავლო მოდულების შესახებ იხილეთ ბმულზე.

ჩაერთეთ!

ანალოგიური კურსი საქართველოში არ არსებობს!!!