შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  2021 წელს  აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ზუგდიდის ბაზა

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა ( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 2. საოფისე საქმე ( ხანგრძლივობა- 1,3 წელი)
 3. საფინანსო სერვისები ( ხანგრძლივობა- 1 წელი)
 4. საექთნო საქმე ( ხანგრძლივობა- 3 წელი)
 5. ფარმაცია   ( ხანგრძლივობა- 2,5 წელი)
 6. პირის ღრუს ჰიგიენისტი  (სრული)  ( ხანგრძლივობა- 2  წელი)
 7. პირის ღრუს ჰიგიენისტი  (ინტეგრირებული)  ( ხანგრძლივობა- 3  წელი)
 8. რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში ( ხანგრძლივობა- 2,5  წელი)
 9. სკოლამდელი აღზრდა   ( ხანგრძლივობა- 2,5  წელი)
 10. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები  (სრული) ( ხანგრძლივობა- 2  წელი)
 11. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები  (ინტეგრირებული) ( ხანგრძლივობა- 3  წელი)
 12. კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება ( ხანგრძლივობა- 2,5  წელი)
 13. ინფორმაციის ტექნოლოგია ( ხანგრძლივობა- 1   წელი)
 14. ელექტროობა  ( ხანგრძლივობა- 10თვე)
 15. შედუღება - ( ხანგრძლივობა- 8თვე)
 16. დეკორატიული მებაღეობა (დუალური)-( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 17. ბიბლიოთეკარი (სრული)-( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 18. ბიბლიოთეკარი (ინტეგრირებული)-( ხანგრძლივობა- 3 წელი)

სენაკის ბაზა:

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა ( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 2. საოფისე საქმე ( ხანგრძლივობა- 1,3 წელი)
 3. საფინანსო სერვისები ( ხანგრძლივობა- 1 წელი)
 4. საექთნო საქმე ( ხანგრძლივობა- 3 წელი)
 5. ფარმაცია   ( ხანგრძლივობა- 2,5 წელი)
 6. სკოლამდელი აღზრდა   ( ხანგრძლივობა- 2,5  წელი)
 7. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები ( ხანგრძლივობა- 2  წელი)
 8. ინფორმაციის ტექნოლოგია ( ხანგრძლივობა- 1   წელი)
 9. ელექტროობა  ( ხანგრძლივობა- 10თვე)
 10. დეკორატიული მებაღეობა  (სრული)-( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 11. დეკორატიული მებაღეობა (ინტეგრირებული) -( ხანგრძლივობა- 3 წელი)
 12. ბიბლიოთეკარი (სრული)-( ხანგრძლივობა- 2 წელი)
 13. ბიბლიოთეკარი (ინტეგრირებული)-( ხანგრძლივობა- 3 წელი)
 14. მეფუტკრეობა - დუალური (ხანგრძლივობა - 1,5 წელი)

2021 წელს, პროფესიული განათლების მიღების მსურველს რეგისტრაციის გავლა შეუძლია 12 ივლისიდან 20 აგვისტოს  ჩათვლით.  დარეგისტრირება შესაძლებელია საქართველოს  მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების   განმახორციელებელ იმ სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში, რომლებსაც გამოცხადებული აქვთ მიღება. ასევე, ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს დარეგისტრირდეს ონლაინ შემდეგ ვებგვერდზე - vet.emis.ge.

შემოთავაზებული პროფესიული პროგრამებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების სრული ჩამონათვალის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  ვებგვერდებზე -  vet.emis.ge  და vet.ge, ასევე, ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში.

დამატებით კითხვებზე პასუხები შეგიძლიათ იხილოთ https://vet.ge/ge/news/RvbTinoBi14HdK9-nCLS?fbclid=IwAR2SRLvxPufTsDPs-KH1grVy_nHEkQEf05XX7bu8_i9ZxdgeQywmxUbZCb4

ან მოგვმართეთ ზსსუ-ში მისამართზე:

ა) ზუგდიდი, ჯანაშიას ქქ.N14. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. -პროფესიული განათლების განვითარების სამსახური.

საკონტაქტო პირები:-მანანა სამუშია ტელ.: 557 44 09 22

                                          მარი ბოჭორიშვილი - 577 31 57 51

ბ) სენაკი, მშვიდობის ქ.N192  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

საკონტაქტო პირები:- თეა გოგინავა ტელ.: 592 50 07 76

                                            გიორგი ჯიბლაძე - 599 07 87 48