საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მიმდინარე წლის 6 ივლისს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა N677768 კორესპონდენცია, რომლის საფიძველზე, გაცნობებთ, რომ სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტში, მოქმედებს საპრეზიდენტო სტიპენდიების პროგრამა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა განაგრძონ სადოქტორო პროგრამაზე. საერთაშორისო განაცხადების მიღება წარმოებს, როგორც კორეულ, ასევე ინგლისურენოვან მიმართულებებზე. სტიპენდიის მფლობელებს, სრულად დაუფინანსდებათ სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტში ექვსი სემესტრის სწავლის გადასახადი, კორეული ენის კურსი, მგზავრობის ხარჯი (ეკონომ კლასის ავიაბილეთი) და სამედიცინო დაზღვევა. უნივერსიტეტში მიღებული კანდიდატი, მაქსიმუმ 4 წლის განმავლობაში, ასევე მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 1.500.00-2.000.000 კორეული ვონის (დაახლოებით 1.250- 1.600 აშშ დოლარი) ოდენობით. 2022 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის, ონლაინ განაცხადების მიღება იწარმოებს მ.წ. 5 ივლისიდან 15 ივლისამდე. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ, სტუდენტებს, რომლებიც ჯერ არ ფლობენ დოქტორის ხარისხს. დაფინანსების პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს: ინჟინერია, მედიცინა, ჯანდაცვა, სოლის მეურნეობა, განვითარების მეცნიერებები და კორეათმცოდნეობა

დანართის სახით იხილეთ ქვემოთ მოცემული სააპლიკაციო ფორმა და გზამკვლევი უნივერსიტეტში მიღების კრიტერიუმების და პროცედურების შესახებ. 

ქ.თბილისი ,დიმიტრი უზნაძის ქ.52. www.mes.gov.ge.

ტელ: (+995 32) 2 200 220