2022 წლის 18 აპრილს "სტუდენტური დღეების " ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის თვითმმართველობამ ჩაატარა სამაგიდო თამაშების ტურნირი .ჩატარდა შემდეგი ტიპის სამაგიდო თამაშები: 1.უნო 2.მონოპოლია. 3.secret hitler. თითეულ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა და ჩართულიყო სხვადასხვა სამაგიდო თამაშები.

278412070_5324338707622642_4803914067633562139_n.jpg 277892613_1486973895033715_274203028163596147_n.jpg