16-20 მაისს, ზუგდიდის შოთა მესხიას სასწავლო უნივერსიტეტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ევროპის კვირეულს აღნიშნავს. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიზნად ისახავს სტუდენტების ცნობიერების დონის ამაღლებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში.

ფსიქიკურიჯანმრთელობისკვირეული2022

Psychological Counselling Centers For Students E-PSY