საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი “ბრეს-საქართველო” და ორგანიზაცია “მაკ-ჯორჯია” აცხადებენ საზაფხულო სტაჟირების შესაძლებლობას (ანაზღაურებად სტაჟირებას) ფსიქოლოგიის, ოკუპაციური თერაპიის, სოციალური სამუშაოს, სპეციალური განათლების და სხვა მომიჯნავე სფეროების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის. დეტალური ინფორმაცია სტაჟირების შესახებ, მოცემულია თანდართულ დოკუმენტში.

 ინფორმაცია ორგანიზაციების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

https://www.breathcareforkids.com/

https://macgeorgia.org/en/