საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით, ელისაბედ ორბელიანის კონკურსი 2021 წელს დაარსდა. კონკურსის მიზანია ახალგაზრდებს შორის მთარგმნელობითი საქმიანობის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინიციატივების წახალისება. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში ჯილდო გაიცემა შემდეგ ნომინაციებში;

 

·         პროზის ქართული თარგმანი 

·         პოეზიის ქართული თარგმანი 

·         სამეცნიერო ნაშრომის ქართული თარგმანი

·         ესეს და დოკუმენტური პროზის ქართული თარგმანი

 იხილეთ ინფორმაცია დანართის სახით  კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ!.