გაცნობებთ, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 2023 წლის 27-28 მაისს გამართავს სტუდენტთა II კავკასიოლოგიურ კონფერენციას.     დეტალური ინფორმაცია იხილეთ. საინფორმაციო წერილში?..