შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა და აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ! თემატური ვებინარების სერია უმაღლესი განათლების მასწავლებელთათვის!

დამატებითი ინფორმაციისთვისთვის გადადით მოცემულ ბმულზე:
https://profformance.eu/.../webinar-student.../agenda
ოთახი #220
natiatsipuria@zssu.edu.ge