მიმდინარე წლის 20 მარტს ზუგდიდის შოთა მესხიას სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ფინალური იმიტირებული სასამართლო პროცესი . მონაწილეებმა წარმოადგინეს შესავალი და დასკვნითი სიტყვა, დაკითხეს მოწმეები პირდაპირი და ჯვარედინი წესით.

ფინალური სასამართლო პროცესით დასრულდა 6 თვიანი სასწავლო პრაქტიკული კურსი, რომელიც მხარდაჭერილია "მართლმსაჯულების სახლისა” და USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მიერ.

ახალ პროგრამაზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს, რომელიც აპრილში დაიწყება.

მართლმსაჯულების სახლი / House Of Justice

USAID Rule of Law Program I USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

          336606378_572159411540606_3170685555079880492_n.jpg 333761624_173075368915978_7203113475359128831_n.jpg

          336902451_1448268782581237_8478385616736318909_n.jpg 336615676_1965773140433212_1066482478286963482_n.jpg

          333636585_5409274385840899_7185010048896980713_n.jpg 336565590_6233468916716715_8793765937693339103_n.jpg

          329015697_171851492326876_6138086317530245329_n.jpg 336617465_1826216461084009_3051522135713437741_n.jpg