24 სექტემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  სამაგისტრო–სასპეციალიზაციო გამოცდები ჩატარდა.