2012 წლის 23 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნები.

არჩევნების შედეგად სტუდენტური თვითმართველობის წევრები გახდნენ:

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი:

თაბუკა ჯიქია

მერაბ ჯაბუა

თამარ ჩიქოვანი

ლანა გუგუშვილი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

ბაია ემუხვარი

ნოე თოფურია

ნათია კვიკვინია

გოგა გაბეჩავა

ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

ხატია ბასილაია

დარეჯან ნარმანია

ნინო დავითაია