შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაზო და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის იწყება რეგისტრაცია უფასო სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე,  6 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით

ზუგდიდის ბაზა:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

 1. ბანკის ოპერატორი
 2. ბუღალტერი
 3. ოფისის მენეჯერი

სამართლის მიმართულებით

 1. კრიმინალისტი

ჯანდაცვის მიმართულებით

 1. ფარმაცევტის თანაშემწე
 2. პრაქტიკოსი ექთანი

ინჟინერიის და სამშენებლო მიმართულებით

 1. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი
 2. ელექტრიკოსი
 3. დურგალი
 4. შემდუღებელი

 

სენაკის ბაზა:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

 1. ფერმერი

 

აგრარული მიმართულებით

 1. ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე)
 2. ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი

მიიღეთ სახელმწიფო დაფინანსებით ხარისხიანი განათლება!

 

რეკლამის ბოლოს წარწერა: 

საკონტაქტო პირი – 557 440922