საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით დაიწყო შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ბაზაზე სასწავლო კორპუსის სრული სარემონტო სამუშაოები.