20 იანვარს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დევნილი სტუდენტებისათვის  ჩატარდა ტრენინგ – სემინარი სამსახურის ძიების ტექნიკებისა და უნარ–ჩვევების გასაუმჯობესებლად არაფორმალური განათლების მეთოდების გამოყენებით.
ტრენინგი მოაწყო არასამთავრობო ორგანიზაციამ "რეგიონების ახალგაზრდობა ერთიანი საქართველოსათვის" პროექტის "განათლება დასაქმებისათვის" ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის მიერ.