მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის ფარგლებში  სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენციას  უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ.