მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დემოკრატიული გაძლიერების ცენტრის წარმომადგენლები უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდნენ. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა  ტრენინგ სემინარი ჩაატარეს  თემაზე ,,ასოცირების ხელშეკრულება ქართველი მომხმარებლებისთვის“