მიმდინარე  წლის 27 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივესიტეტში სტუდენტური თვიმმართველობის ჩართულობით ,,კარლ პოპერის სახელობის დებატების ჩემპიონატი გაიმართა“, ჩემპიონატის  მიზანია ახალგაზრდებში დებატების კულტურის ამაღლებასთან ერთად ლოგიკური აზროვნების დახვეწა და არგუმენტირებული მსჯელობის ჩამოყალიბება.