19.08.2021 უნივერსიტეტი 2021 წლის 20 აგვისტოდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის 20 აგვისტოდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

14.08.2021 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა -რეგისტრაცია 16 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 30 აგვისტოს 18.00 სთ-ზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართალი

ფარმაცია

29.07.2021 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მიმდინარე წლის 6 ივლისს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა N677768 კორესპონდენცია, რომლის საფიძველზე, გაცნობებთ, რომ სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტში, მოქმედებს საპრეზიდენტო სტიპენდიების პროგრამა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა განაგრძონ სადოქტორო პროგრამაზე.

15.07.2021 გაეროს ბავშვთა ფონდის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია...

გაეროს ბავშვთა ფონდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობითა და აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეგიდით ა/წ/ 23 - 24 სექტემბერს მართავს მეორე საერთაშორისო კონფერენციას ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვაზე საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში.

12.07.2021 უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  2021 წელს  აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ზუგდიდის ბაზა

24.06.2021 საზაფხულო სკოლა ,,საარჩევნო სამართალი"

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, იმართება საარჩევნო სამართლის საზაფხულო სკოლა. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იურიდიული ფაკულტეტის ან სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.

21.06.2021 უნივერსიტეტი 2021 წლის 21 ივნისიდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიმართულებების მიხედვით ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა  მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის  21 ივნისიდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე  მიმართულებების მიხედვით  ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

17.06.2021 გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია Corridors და Active Civic Initiative • აქტიური სამოქალაქო ინიციატივა 18-27 წლის ახალგაზრდებს გიწვევთ 3 დღიან ვორქშოფზე

გსურთ გქონდეთ შესაძლებლობა გაემგზავროთ გერმანიაში და მონაწილეობა მიიღოთ ერთკვირიან საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში? დაინტერესებული ხართ საზოგადოებაში მშვიდობის მშენებლობისა და დიალოგის პროცესით? გსურთ შეიტყოთ მეტი კონფლიქტებისა და მათი მშვიდობიანი გზით მოგვარების შესახებ?

14.05.2021 უნივერსიტეტი აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორისა და ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის 14 მაისიდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორისა და ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

25.04.2021 იაპონიის მთავრობის 2022 წლის სტიპენდიების (საბაკალავრო პროგრამა და მკვლევარის პროგრამა)..

Pages