09.09.2015 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

      მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;

ბ)აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, რომელიც წარედგინება დედანთან ერთად;

08.09.2015 სტაჟირება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთათვის

სსიპ ,,საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამას. 2015 წლის ოქტომბერში განხორციელდება სტაჟიორთა მესამე ნაკადის მიღება.იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის შემდეგ ნაკადში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია.

02.09.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია შესაბამის ფაკულტეტებზე დაიწყება...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია შესაბამის ფაკულტეტებზე დაიწყება 7 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 28 სექტემბრის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე:

16.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს...

                                                       

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებაში:                  

08.08.2015 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია და პროგრამაზე ვრცელდება როგორც სოციალური, ისე სასწავლო გრანტები.

06.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის მიხედვით, ფაკულტეტების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა შეწყდება 12 აგვისტოს 18:00 საათზე. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის  საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

                                                                                                                                        

25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

                                                                                                                                      

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საბჭო  აცხადებს საბუთების მიღებას  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

25.07.2015 25.07.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს საბუთების მიღებას ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭო  აცხადებს საბუთების მიღებას ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე  დეკანის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს პირი, რომელიც არის აკადემიური პერსონალი (სრული ან ასოცირებული პროფესორი) და გააჩნია სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება.              

17.07.2015 17.07.2015 მობილობის პროცესი 3 (სამ) აგვისტოს დაიწყება...

ანისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:

Pages